Spokojné bývanie

Spokojné bývanie

Vaše bývanie, naša starosť.

Sme spoločnosť, ktorá sa snaží o zabezpečenie komfortného a bezproblémového bývania pre svojich klientov. Dlhoročné skúsenosti v oblasti správy a profesionálny tím Vám zaručia relojes rolex imitacion pocit istoty, že je o vašu nehnuteľnosť dobre postarané. Naša spoločnosť funguje na troch základných princípoch - transparentná a spoľahlivá správa, efektívne nakladanie s financiami, vzájomná komunikácia medzi Vami ako klientom a nami ako správcom.

Zriaďovateľom a 100-percentným vlastníkom spoločnosti SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o je Mestská čast Bratislava - Vrakuňa

Dôležitý oznam pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Oznamujeme vlastníkom bytov a NP v našej správe, že odpočty bytových vodomerov na teplú a studenú vodu k dátumu zmeny ceny vodného a stočného t.j. k 13.8.2020 môžu nahlásiť  správcovi  do 9.9.2020.

Nahlásenie stavu vodomerov je možné len písomne, vyplnením návratky a jej doručením:

 

- mailom na adresu  odpocty@spoby.sk

- poštou, prípadne vhodením do schránky v sídle správcu na Bebravskej ulici č. 34

- odovzdaním osobne v kancelárii prvého kontaktu, počas stránkových hodín

 

Návratku si môžete stiahnuť na našej stránke v sekcií "Oznamy pre Vás", alebo priamo kliknutím sem>>>

 

Tým vlastníkom, ktorí stav vodomerov nenahlásia bude urobený technický prepočet, ktorý bude urobený automaticky po odčítaní vodomerov k 31.12.2020. Takto zistená reálna celoročná spotreba konkrétneho bytu alebo NP  bude matematicky rozdelená na dve časti : od 1.1.2020 do 13.8.2020 a od 14.8.2020 do 31.12.2020.

Nahlasovanie stavu vodomerov sa netýka bytových domov kde sú inštalované vodomery na diaľkový odpočet. Tam budú odpočty urobené hromadne.


celý článok

STRÁNKOVÉ HODINY

STRÁNKOVÉ HODINY :

 

 

UTOROK:   od 13:00 hod. do 17:00 hod.

ŠTVRTOK:    od   7:00 hod. do 11:00 hod.

 

V rámci opatrení v súvislosti s COVID-19 dodržujte nasledovné:

 

pred vstupom do kancelárií  použite dezinfekciu rúk

> do priestorov kancelárií vstupujte v ochrannom rúšku po jednom

> v kanceláriách sa nezdržiavajte dlhšie ako je naozaj nevyhnutné (max.15 min)


celý článok

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

13:00 - 17:00 hod.

 

Štvrtok

7.00 - 11.00 hod.

relojes replicas