SČÍTANIE OBYVATEĽOV 2021

Rok 2021 bude pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitým rokom. Na Slovensku sa po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát bude integrované a plne elektronické.
SODB 2021


KTO SA MÁ ZÚČASTNIŤ SČÍTANIA OBYVATEĽOV?

 

Zúčastniť sa sčítania je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého obyvateľa Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa

obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt.

Replica Watches

SČÍTANIE RÝCHLO A JEDNODUCHO

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár bude dostupný na webovej stránke www.scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez mobilnú aplikáciu.

 

V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde obyvateľom, ktorí sa nebudú môcť elektronicky sčítať sami, pomôžu stacionárni

asistenti. Na požiadanie budú k dispozícii aj mobilní asistenti, ktorí v prípade potreby navštívia obyvateľov u nich doma.

 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie, sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým

je 1. január 2021.

 

BEZPEČNOSŤ ELEKTRONICKÉHO SČÍTANIA

 

Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 bude zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje

budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

 

PRÍNOS A VÝZNAM SČÍTANIA

 

Prináša nenahraditeľné informácie o stave spoločnosti, o jej demografických, sociálno-ekonomických a kultúrnych štruktúrach,

o životných podmienkach obyvateľov a ich bývaní.

 


späť


STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00