Zmena počtu a prihlasovanie osôb

Čo hovorí zákon?


Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu. replicas de relojes

Ako ohlásim zmenu počtu osôb bývajúcich v byte správcovi?


Každý vlastník je povinný nahlásiť počet osôb bývajúcich v byte. Pri zmene počtu bývajúcich osôb je vlastník danú zmenu povinný nahlásiť v zmysle platnej zmluvy do 10 pracovných dní. Zmenu počtu bývajúcich osôb môžete nahlásiť osobne, písomne, prípadne e-mailom na ekonomika@spoby.sk

replicas relojes rolexSTRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

13:00 - 17:00 hod.

 

Štvrtok

7.00 - 11.00 hod.

relojes replicas