POSCHODOCH.SK

Máte prístup k internetu doma, v práci alebo navštevujete internetovú kaviareň? Viete o tom, že na webstránke spoločnosti www.spoby.sk získate prostredníctvom portálu POSCHODOCH.sk kedykoľvek prístup k databáze informácií a finančných údajov o vašom byte a dome? Čítajte ďalej, ako sa k nim dostať.


Webový portál www.poschodoch.sk sprístupňuje finančné a technické údaje o bytoch a domoch pre ich vlastníkov. Údaje sú sprístupnené z informačného systému DOMUS používaného správcami domov. Poschodoch je názov vášho moderného portálu, ktorý má ambíciu stať sa pre vás dôležitým a nenahraditeľným miestom, kde budete môcť vyriešiť množstvo svojich záležitostí súvisiacich s bývaním. Cieľom portálu je poskytnúť vám všetky informácie o vašom byte a dome.

 

GRAF SPOTRIEB - Prehľad spotreby vody vo vašom byte už nikdy nebude zrozumiteľnejší. Grafy zobrazujú v jednoduchom prehľade históriu spotrieb studenej a teplej vody.

 

KONTO UŽÍVATEĽA - Prehľad pohybov na Vašom účte u správcu (predpisy, platby, vyúčtovanie) a zostatok po každom pohybe. Kladný zostatok znamená preplatok, záporný nedoplatok.

 

ODPOČTY MERAČOV - Tu nájdete históriu namontovaných meračov vo Vašom byte s ich odpočtami. Zobrazia sa aj demontované merače z dôvodu periodickej výmeny. Je možné sledovať všetky typy meračov, od studenej vody až po elektromery či pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov.

 

ROČNÉ VYÚČTOVANIE UŽÍVATEĽA - Porovnajte si vystavené predpisy, replica watches vyúčtovania a vaše platby. Prehľad ročného vyúčtovania s históriou za viac rokov. V detaile získate informácie o konkrétnych položkách nákladov a predpisov.

 

ZÁLOHOVÝ PREDPIS - Prehľad Vášho aktuálneho zálohového predpisu po položkách.

 

DOMOVÝ FUNKCIONÁRI - Neviete, kam sa dovolať v prípade problémov? Odteraz budete mať k dispozícii všetky potrebné kontakty domových funkcionárov a zástupcov.

 

FOND OPRÁV DOMU - Dokonalý prehľad tvorby a čerpania za Fond údržby a opráv. Súhrnné mesačné prehľady s detailným rozpis v PDF dokumente na stiahnutie alebo len jednoduchý prehľad o operáciách.

 

ÚČET DOMU - Pozrite si svoj bankový účet domu. Na jednom mieste nájdete všetky prichádzajúce a odchádzajúce platby za váš objekt. Pokiaľ má váš dom viac účtov, každý z nich môžete sledovať nezávisle.

Panerai Replica Watches

REVÍZIE - Ste si istí, že váš výťah či bleskozvod sú v poriadku? Odteraz sledujte, či sa vykonávajú odborné prehliadky zariadení vo vašom dome podľa plánu.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

relojes replicas