Naše služby

Prostriedkom dosiahnutia spokojnosti klientov je vzájomný partnerský vzťah so správcom svojho bytového domu. Základy dôvery sú položené na transparentnosti a efektivite hospodárenia s finančnými prostriedkami jednotlivých domov, a,Holamalls samozrejme, aj na profesionalite, flexibilite a spoľahlivosti zabezpečenia ponúkaných služieb.


prezentácia služieb - skrátená verzia, formát PDF

prezentácia služieb - skrátená verzia, formát PDF

prezentácia služieb, formát PDF

prezentácia služieb, formát PDF


POSCHODOCH.SK

Máte prístup k internetu doma, v práci alebo navštevujete internetovú kaviareň? Viete o tom, že na webstránke spoločnosti www.spoby.sk získate prostredníctvom portálu POSCHODOCH.sk kedykoľvek prístup k databáze informácií a finančných údajov o vašom byte a dome? Čítajte ďalej, ako sa k nim dostať.


celý článok

každodenná prevádzka

Do oblasti prevádzky bytového domu, ktorú pre svojich klientov zabezpečujeme, patria všetky procesy, ktoré sú spojené s každodenným užívaním bytového domu jeho vlastníkmi.


celý článok

energetika

celý článok

právne služby

Právny referát pre klienta zabezpečuje najmä vymáhanie nedoplatkov, odbornú pomoc pri uzatváraní zmlúv, kontrolu ich dodržiavania a zastupovanie klientov v právnych konaniach voči tretím osobám.


celý článok

ekonomická správa bytových domov

Ekonomické oddelenie sa zaoberá hlavne spracovaním a evidenciou úhrad za dodávku služieb, účtovaním a fakturáciou za dom, evidenciou nedoplatkov, zálohovými predpismi. Oddelenie spravuje aj nájomné vzťahy domu (napr. nájomné zmluvy na spoločné priestory domu).


celý článok

technická správa bytových domov

Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, príprava krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.


celý článok

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod