Havarijná služba

NON-STOP HAVARIJNÁ SLUŽBA
Bytové domy v našej správe majú individuálne zazmluvneného dodávateľa havarijnej služby. Informáciu o konkrétnom dodávateľovi nájdete vo vývesnej skrinke / nástene v bytovom dome.
STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

Z R U Š E N É

 

Štvrtok

 

Z R U Š E N É

relojes replicas| repliche orologi