Kontakty na zamestnancov


Vedenie spoločnosti

Mgr. Adamová Jana
(konateľ spoločnosti)
adamova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 11

Sekretariát

Mgr. Jankovičová Gabriela
(asistentka konateľa spoločnosti)
sekretariat@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 11

Prvý kontakt

Malíková Petra
malikova@spoby.sk; info@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 31
Salayová Barbora
salayova@spoby.sk; info@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 25

Personálne a právne oddelenie - vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov

Bobaková Gabriela
bobakova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 24

Ekonomické oddelenie - bytové domy

Salayová Barbora, Malíková Petra
ekonomika@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 16 tel.:02/40 20 91 20
Záhumenská Jana
ekonomika@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 17
Zídková Iveta
ekonomika@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 18
Andrlová Oľga
ekonomika@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 21

Technická správa bytových domov

Drahoš František
drahos@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 29
Mgr. Dudíková Zuzana
dudikova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 14
Hudák Kamil
hudak@spoby.sk
mobil:0914 339 868
Ďuriníková Elena
durinikova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 19
Lipovský Lukáš
lipovsky@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 23
Sládečková Ingrid
sladeckova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 27
Šurinová Marta
(vedúca oddelenia)
surinova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 28
Tancer Štefan
tancer@spoby.sk
tel.:02/ 40 20 91 26
Ing. Valach Jozef
(energetik)
valach@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 15 mobil:0903 601 748

Finančné oddelenie

Ing. Vlašičová Eleonóra
vlasicova@spoby.sk
tel.:02/40 20 91 10

Marketingové oddelenie, akvizície

Ing. Jurikovič Andrej
akvizicie@spoby.sk
mobil:0911 646 066

POSCHODOCH.sk

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00