náš tím


Kontakty na zamestnancov


vedenie

Mgr. Adamová Jana
konateľka spoločnosti
adamova@spoby.sk
02/40 20 91 11

sekretariát

Mgr. Jankovičová Gabriela
asistentka konateľky spoločnosti
sekretariat@spoby.sk
02/40 20 91 11

prvý kontakt

Juríková Nikoleta
jurikova@spoby.sk; info@spoby.sk
02/40 20 91 25
Salayová Barbora
salayova@spoby.sk; info@spoby.sk
02/40 20 91 25

technická správa bytových domov

Mgr. Dudíková Zuzana
dudikova@spoby.sk
02/40 20 91 14
Drahoš František
drahos@spoby.sk
02/40 20 91 29
Mgr. Gajdošík Marián
gajdosik@spoby.sk
02/40 20 91 19
Lipovský Lukáš (po p. Hlavovej)
lipovsky@spoby.sk
02/40 20 91 23
Sládečková Ingrid
sladeckova@spoby.sk
02/40 20 91 27
Mgr. Lipovská Anna
lipovska@spoby.sk
02/ 40 20 91 26
Šurinová Marta
vedúci oddelenia
surinova@spoby.sk
02/40 20 91 28
Ing. Valach Jozef
energetik
valach@spoby.sk
02/40 20 91 15 0903/601748

finančné oddelenie

Ing. Vlašičová Eleonóra
vlasicova@spoby.sk
02/40 20 91 10

ekonomické oddelenie - bytové domy

Hinčeková Katarína
vedúca oddelenia
ekonomika@spoby.sk
02/40 20 91 17
Mašeková Alena
ekonomika@spoby.sk
02/40 20 91 18
Záhumenská Jana
ekonomika@spoby.sk
02/40 20 91 18

marketing, PR a akvizície


personálne oddelenie

Mach František
mach@spoby.sk
02/40 20 91 24

právne oddelenie

STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod